2015-11-27

Konferens 2016 - Save the date!

Redan nu kan du dock boka in datumen 9-10 mars 2016 och du kan dessutom börja planera din resa ...

2015-11-26

Styrelsemöte i Stockholm

Den 24/11 möttes styrelsen i Stockholm för att följa upp prioriterade arbetsområden och för att ...

2015-11-26

Nätverksträff i väst kring SE och IPS

Den 19/11 2015 sammanstrålade ett 30-tal arbetsspecialister/arbetskonsulenter och ett par chefer ...

Är du intresserad av att utbyta erfarenheter med andra aktörer och professionella som arbetar med samma metod som du?

SFSE arbetar för att utveckla och stödja befintliga nätverksgrupper för att ett så brett och effektivt erfarenhetsutbyte som möjligt skall äga rum inom metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education.

Läs mer om nätverksgrupper här!

Arbetar du eller din organisation med metoden Supported Employmen? Är du nyfiken på metoden och dess utveckling? Vill du stödja arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning skall komma in på arbetsmarknaden? Vill du vara aktiv i utvecklingen av effektiva metoder för att detta skall bli verklighet?

Det finns många skäl att vara medlem i SFSE. Läs mer om hur du kan bli aktiv medlem i föreningen här!