2017-06-09

Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte i SFSE med anledning av stadgeändring Den 31/8 kl. ...

2017-04-19

Kallelse till extra årsmöte

Svenska föreningen Supported Employment kallar till extra årsmöte i Partille den 15:e maj kl 10. ...

2017-04-19

Uppföljning och material från konferensen 5-6 april

Tack för ditt deltagande om du deltog. Om du inte deltog hoppas vi att vi ses i nätverksgrupper och ...

Är du intresserad av att utbyta erfarenheter med andra aktörer och professionella som arbetar med samma metod som du?

SFSE arbetar för att utveckla och stödja befintliga nätverksgrupper för att ett så brett och effektivt erfarenhetsutbyte som möjligt skall äga rum inom metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education.

Läs mer om nätverksgrupper här!

Arbetar du eller din organisation med metoden Supported Employmen? Är du nyfiken på metoden och dess utveckling? Vill du stödja arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning skall komma in på arbetsmarknaden? Vill du vara aktiv i utvecklingen av effektiva metoder för att detta skall bli verklighet?

Det finns många skäl att vara medlem i SFSE. Läs mer om hur du kan bli aktiv medlem i föreningen här!