2016-10-17

Nätverk Väster

SFSEs Nätverk i Väster sågs 4 okt i Göteborg, och nästa nätverksträff är 8 feb kl 13-16 i ...

2016-10-05

WASE-konferens 2017

Boka redan nu in en av nästa års stora händelser den 14-16 juni. World Association of Supported ...

2016-05-30

Nationell konferens i Eskilstuna 2017

2017 års nationella SFSE-konferens kommer att förläggas till Eskilstuna den 5-6 april. Så boka ...

Är du intresserad av att utbyta erfarenheter med andra aktörer och professionella som arbetar med samma metod som du?

SFSE arbetar för att utveckla och stödja befintliga nätverksgrupper för att ett så brett och effektivt erfarenhetsutbyte som möjligt skall äga rum inom metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education.

Läs mer om nätverksgrupper här!

Arbetar du eller din organisation med metoden Supported Employmen? Är du nyfiken på metoden och dess utveckling? Vill du stödja arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning skall komma in på arbetsmarknaden? Vill du vara aktiv i utvecklingen av effektiva metoder för att detta skall bli verklighet?

Det finns många skäl att vara medlem i SFSE. Läs mer om hur du kan bli aktiv medlem i föreningen här!