2017-03-09

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported Employment till årsmöte. Dag ...

2017-02-14

Projekt RECAR

En av sex personer inom EU, totalt runt 80 miljoner, har någon form av funktionsnedsättning som ...

2017-02-07

Anmälan öppen för Världskonferensen i Belfast i juni

Det är nu öppet för tidig anmälan till den första världskonferensen för Supported Employment.

Är du intresserad av att utbyta erfarenheter med andra aktörer och professionella som arbetar med samma metod som du?

SFSE arbetar för att utveckla och stödja befintliga nätverksgrupper för att ett så brett och effektivt erfarenhetsutbyte som möjligt skall äga rum inom metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education.

Läs mer om nätverksgrupper här!

Arbetar du eller din organisation med metoden Supported Employmen? Är du nyfiken på metoden och dess utveckling? Vill du stödja arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning skall komma in på arbetsmarknaden? Vill du vara aktiv i utvecklingen av effektiva metoder för att detta skall bli verklighet?

Det finns många skäl att vara medlem i SFSE. Läs mer om hur du kan bli aktiv medlem i föreningen här!