SFSEs konferens 2014

2014 års konferens arrangerades i Göteborg den 27-28:e mars. 

Under Material & Presentationer finner du material från föreläsarna.