< Välkommen att anmäla dig till konferensen "Angelägna möten"!
2018-02-12 

Hearing: "Lång väg till arbete för unga funktionshindrade"

Nyligen lades rapporten "Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering" fram från Arbetsmarknadsutskottet till riksdagen. Strax efter att rapport lades fram genomfördes även en öppen utfrågning som sändes på SVT och som kan ses genom följande länk:

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/lang-vag-till-arbete-for-unga-funktionshindrade