< Konferens 2018 i Malmö
2017-10-30 

Rapport från Riksdagen gällande vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 17 maj 2016 att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp med uppgift att genomföra utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen beslutade den 8 december 2016 att göra en uppföljning och utvärdering av vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Denna rapport har nu överlämnats till Sveriges riksdag och kan läsas via länken nedan:

https://data.riksdagen.se/fil/13AF663C-D41D-4898-B22B-D612A088F919