< Rapport från Riksdagen gällande vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning
2018-01-09 

SFSEs konferens 2018 börjar ta form

Vi kommer alltså att hålla årets konferens den 11-12 april i Malmö på Scandic Triangeln. Programmet är ännu inte helt satt i detalj men här är några av de som kommer att vara på plats för att förmedla kunskaper på temat "Angelägna möten":

Jeanette Ohlsson om kulturella möten.

Anette Carnemalm från Röda korset om att möta och behandla männsikor med trauma i exil.

Peo Hedevall från Certec, om hur teknik kan öka delaktighet och social inkludering.

Patrik Ulander från Misa kompetens, om hur man jobbar feedbackinformerat (FIT) i kombination med Supported Employment

Åse-Marie Linderö och ElseMarie Brisenhorn från Myndigheten för delaktighet, kommer att prata om deras verksamhet mot full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Johanna Gustafsson, Örebro universitet om det senaste forskningsrönen om Supported Employment i Sverige.

David Rosenberg, Umeå universitet om Supported Education i Sverige.