< Välkommen till den 13:e Konferensen av European Union of Supported Employment (EUSE), 27 – 29 Maj 2019.
2018-09-03 

Välkommen på SFSE:s nätverksmöte Norra Sverige 5/11 kl.13-16

 

Svenska Föreningen för Supported Employment

 

Välkommen på SFSE:s nätverksmöte Norra Sverige 5/11 kl.13-16

 

Var: Stiftsgården Konferens & Hotell
Brännavägen 25

Skellefteå

 

Syftet är att vi i SFSE:s regi vill få igång ett nätverk som regelbundet träffas för att utbyta tankar och erfarenheter utifrån metodfrågor i Supported Empolyment, IPS och Supported Education

 

Är du SIUS-konsulent, arbetsspecialist, arbetskonsulent, handledare eller liknande; Välkommen

 

Sprid gärna inbjudan i era nätverk.

Innehåll:

-Presentationsrunda

-SFSE- föreningen/ på gång inom styrelsen

-Tema: Uppföljningar/Arbetsplatsbesök. Hur och vad gör man?

-Kommande nätverksträff

-medlemskap i SFSE, enskilt alt. Organisation.

 

Anmälan senast 5 oktober till:

Bertil Johansson, bertil.johansson@sfse.se  

Ordförande SFSE    

 

 

Varmt välkomna!