IPS-material

Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen – vägledning för arbetscoacher

Programtrohetsskala

Manual Programtrohetsskala

Implementeringen av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni – exemplen IPS och ACT

Utvärdering av försöksverksamheter I kommuner