SFSEs verksamhet
Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) verkar för att samla och sprida kunskaper om metoden Supported Employment, IPS och Supported Education. Föreningen
Nätverksträffar

Välkommen till SFSE!

Nätverksträffar

Är du intresserad av att utbyta erfarenheter med andra aktörer och professionella som arbetar med samma metod som du?

SFSE arbetar för att utveckla och stödja befintliga nätverksgrupper för att ett så brett och effektivt erfarenhetsutbyte som möjligt skall äga rum inom metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education.

Bli medlem i SFSE

Arbetar du eller din organisation med metoden Supported Employmen? Är du nyfiken på metoden och dess utveckling? Vill du stödja arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning skall komma in på arbetsmarknaden? Vill du vara aktiv i utvecklingen av effektiva metoder för att detta skall bli verklighet?

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm