Svenska föreningen för Supported Employment & European Platform for Rehabilitation

Bjuder in er till en endags Konferens

10 December
Stockholm

Vägen till arbete

Konferensavgiften är subventionerad av Europeiska kommissionen
OBS max 50 deltagare på grund av Covid-19
Anmäl dig snarast möjligt

Svenska Föreningen Supported Employment – SFSE
Svenska föreningen för Supported Employment, SFSE, är en ideell förening som verkar för inkludering på arbetsmarknaden för personer som behöver stöd till arbete. Föreningens syfte är att verka för kvalitetssäkring, och att samla och sprida kunskap runt Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS)
och Supported Education (SEd).

European Platform for Rehabilitation – EPR
EPR är en community av tjänsteleverantörer till personer med funktionsnedsättningar som är engagerade i högkvalitativ service. EPR: s vision är ett samhälle där varje person kan skapa kvalitetstjänster som ger lika möjligheter för alla, social integration och livskvalitet. EPR: s uppdrag är att bygga upp medlemmarnas kapacitet att tillhandahålla hållbara tjänster av hög kvalitet genom ömsesidigt lärande och utbildning. dess motto är ”Learning and Innovating Together”.

Program 10 December

08.45-09.30 Registrering & kaffe

09.30-10.15 SFSE & EPR, Hälsar välkommen & informerar om SFSE och EPR.
Vad arbetar EU med inom vårt fält?

10.15-11:00 Paal Haarvorsen, ”Ringer i vannet” Job-rekrytering i Norge, Frågor och svar

11.00-11.45 Lars Johan Decker, ”mitt stöd, Supported Employment”

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Pontus Kåmark, Swesam, “Ett lag En filosofi”

13.45-14.30 Intervju med Luc Henau, President i EUSE, European Union for Supported Employment

14.30-15.00 Fika

15.00-15.45 Företagarpanel
Vakant, Swesam, Left is Right

15.45-16.30 Mikael Klein, Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige

 

Speakers confirmed…
Paal Haarvorsen: ”Ringer i Vannet”. Jobbrekrytering i Norge.
Lars Johan Decker: Jurist på Er Assistans i Sverige. Om att få stöd genom Supported Employment
Luc Henau: President, European Union For Supported Employment
Laura Jones: General sekreterare, European Platform for Rehabilitation
Pontus Kåmark: F.d proffs och landslagsspelare i fotboll som nu driver Swesam där han anställer personer med olika funktionsvariationer.

Mikael Klein: Intressepolitisk chef i Funktionsrätt Sverige, expert i LSS-utredningen Arbetsgivar-panel: Vakant, Swesam and Left is Right

Var när och hur?

Plats: Bygget Fest & Konferens. Norrlandsgatan 11, Stockholm,

Konferensavgift: 790:- inkl. moms Priset inkluderar lunch och kaffe

Särskilda behov: Deltagare som har allergier eller särskilda behov kring tillgänglighet. Vänligen meddela oss när ni anmäler er.

Anmälan: Senaste datum för anmälan 6 November görs i formuläret här nedanför. Betalning måste ske innan 6 november

Frågor: Kontaktperson Bertil Johansson bertil.johansson@sfse.se
019-209631

Med reservation för eventuella ändringar i programmet tillika förändringar p.g.a Covid-19

This event receives financial support from the European Union, from the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). For further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi

 

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm