EUSE ett styrelsemöte i Aten 29-30 November

Den 29-30 november höll EUSE ett styrelsemöte i Aten. 21 personer från 13 olika länder deltog. Den svenska föreningen representerades av Bertil Johansson och Kia Kanon.

Den första dagen startades med en konferens arrangerad av Greklands motsvarighet till SFSE, Theotokos Foundation. Bland föreläsarna fanns förutom greker även EUSE:s ordförande Luc Henau från Belgien.

Under de 2 dagarna jobbade vi framförallt med EUSE:s handlingsplan för den kommande perioden. Innehållet i den kom att handla om hur vi behåller och skaffar nya medlemsländer, vilka andra organisationer vi bör etablera samarbete med men även funderingar kring de material som används runtom i Europa i form av våra s.k. Toolkits.

Rapporter gavs om jämförelser mellan våra länder i frågor som berör metoder, lagstiftning, utbud av insatser m.m.

Nästa EUSE-möte kommer att förläggas till Glasgow den 27-28 maj.

Bertil Johansson

Ordförande

SFSESamarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm