EUSE konferens 2013

Vartannat år arrangerar den Europeiska Unionen för Supported Employment en internationell konferens för samtliga medlemmar i EUSE. 11-13 juni 2013 ägde konferensen rum i Dublin (Irland).

Intryck från konferensen

Ordförande i den Svenska Föreningen För Supported Employment (SFSE) Mimmi Darbo var tillsammans med Bertil Johansson, Bengt Eklund och Lotta Graner representerade föreningen på EUSE’s 11:e konferens. Europeiska föreningen för Supported Employment ( EUSE) .

Det var mer än 500 personer som deltog från olika länder och vi var så många som 70 personer från Sverige.

Det som präglade konferensen var att vi aldrig får glömma att se varje persons unika möjligheter. Trots att det har blivit tuffare i hela Europa att få tid och pengar att arbeta enligt Supported Employment. Vi behöver hjälpas åt att med evidens och ekonomi beskriva vinsterna för personen, samhället och arbetsplatsen!

Vi påmindes om att vi är många som har någon typ av funktionsnedsättning och därför kommer det alltid finnas ett behov av stöd för att komma in och stanna på arbetsmarknaden.

Christy Lynch

Mr. Christy Lynch beskrev hur han som arbetsterapeut fick syn på möjligheterna i metoden för 20 år sedan. Då startades spridningen av metodens möjlighet. Idag menade han att vi inte får åsidosätta de grundläggande värderingarna och principerna i Suported Employment och att vi måste våga erbjuda metoden för alla som vil ha stöd ut i arbetslivet.

Dr. Tyna Taskila

En forskare som på ett mycket engagerat och kunnigt sätt beskrev möjligheterna i Supported Employment , IPS Individual Place and Support för personer som finns i psykiatrin, var Dr. Tyna Taskila som arbetar i England. Hon talade om återhämtningens mekanismer som det finns utrymme för i metodarbetet med att komma ut i anställning. Hon pratade om rädslan som kan finnas hos både person, personal och anhöriga. Att vi därför behöver vara kunniga i att beskriva möjligheterna och arbetet som sker i metodarbetet – för alla inblandade.

Dr. Paul Wehman

Med bland huvudtalarna fanns även Dr. Paul Wehman som är professor i psykiatrisk Medicin och författare till flera böcker i Supported Employment. Har 30 års erfarenhet av att arbeta med Supported Employment i USA och är en av förebilderna för oss som arbetar med metoden i Europa, lyfte olika tankar om vad vi lärt under dessa år.

EUSE

EUSE som organisation har funnits i 20 år och arbetat för att i en Europeisk organisation hitta gemensamma förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att komma i anställning med stöd.

Du kan hitta mycket material på hemsidan om de olika presentationerna.

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm