GÅVOR TILL UNHCR

Alla föreläsare och seminariehållare fick som tack för sitt bidrag till konferensen en gåva i form av ett bidrag till UNHCRs viktiga arbete för rätten till skolgång för barn på flykt.

Gåvan kan du se här!

DAG 1

Workshop 1: Supported Employment

Föredragande: Bertil Johansson & Bengt Eklund
Under workshopen föredrogs de grundläggande elementen i metoden Supported Employment och deltagarna hade möjligheten att diskutera och ställa frågor.
Presentationen hittar du här!

Workshop 1: Individual Placement and Support

Föredragande: Diana Waara & Mats Kullberg
Under workshopen redogjordes för grunderna i metodgrenen IPS, priciper och programtrohetsskalan. Det fanns också möjlighet att ställa frågor och diskutera metodgrenen.
Presentationen hittar du här!

Workshop 1: Supported Education

Föredragande: Samuel Löfgren & Mimmi Darbo
Under workshopen erbjöds deltagarna en introduktion i grunderna i metodgrenen Supported Education och erbjöds möjligheten att diskutera och reflektera över lärande och behov av stöd i lärprocesser.
Presentationen hittar du här!

Effektutvärderingen

Föredragande: Bengt Eklund & Johanna Thagemark
Under föreläsningen presenterades resultatet av regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av insatser för unga i aktivitetsersättning. Uppdraget har genomförts genom att pröva 3 olika tidiga insatser för målgruppen; Supported Employment, Case Manager och Förstärkt samarbete. Slutrapporten hittar du på följande länk: Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning.
Presentationen hittar du här!

Workshop 2: Supported Employment

Föredragande: Johanna Gustavsson
Presentation kommer inom kort

Workshop 2: Individual Placement and Support

Föredragande: Annica Lexén
Presentation kommer inom kort…

Workshop 2: Supported Education

Föredragande: Gunilla Borg & Anna-Karin Legeryd
Under seminariet erbjöds en fördjupning i metoden Supported Education med utgångspunkten i en studie som seminariehållarna har medverkat i, men framförallt med tonvikten på hur Södertälje Kommun har arbetat för att implementera metoden i den kommunala verksamheten.
Presentationen kommer inom kort…

DAG 2

Jod shadow day (week)

Föredragande: Mimmi Darbo & Marianne Merin
SFSEs styrelse har beslutat om en satsning på job shadow day, precis som många andra länder i Europa. Presentationen handlade om att uppmuntra organisationer och arbetslag runt om i Sverige att skapa jobbskuggningsaktiviteter under v. 19 som ett led i att skapa nya samarbeten, vägledning, inspiration och uppmärksamhet till de viktiga frågor vi alla arbetar med.
Under v. 19 2017 utmanas ni att genomföra jobbskuggningar. Dessa aktiviteter kan publiceras i flödet på Facebook.
Information om jobbskuggning hittar du här!

Eskilstuna kommuns satsning på IMA

Föredragande: Tina Ylitorvi & Gianna Troyse
Eskilstuna kommun berättade om satsningen på projektet IMA (Individuella möjligheter till arbete) där man arbetar med personer som har haft långvarigt ekonomiskt bistånd. Presentationen handlade om olika inovativa grepp för att söka vägar mot egenförsörjning.
Presentationen hittar du här!

Milad Mohammadi

Milad berättade öppet och ärligt om sin resa från barndomen genom utbildningssystemet till utvecklingsprocessen av det han beskriver som “Sveriges bästa skola”, Järvaskolan i Stockholm.
Länk till Järvaskolan!
Milads presentation!

SMS-frågor från konferensen

Nedan finner du svar på SMS-frågor från presentationen om Effektutvärdering och Workshop 1 gällande Supported Employment.
Effektutvärderingen
Workshop 1 – Supported Employment

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm