Angelägna möten

Nedan finner du de material och presentationer som idag finns att tillgå från konferensen den 10-11 April 2018.

Alla konferensens presentationer finns inte tillgängliga på denna sida.Det kan vara så att vi ännu inte har fått tillgång till materialet, men att det kommer publiceras framöver.

DAG 1

Workshop 1: Det angelägna bemötandet- Vad är viktigt för dem vi ska stödja?

Föredragande: Johanna Gustafsson, Örebro Universitet
Presentation kommer!

Workshop 1: Feedbackinformerat arbete i Supported Employment

Föredragande: Patrik Ulander, MISA
Presentationen hittar du här!

Workshop 1: Kommunikation och bemötande – Inkludering på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer inom Syn Döv Hörsel

Föredragande: Susan Turtiainen SIUS från enheten Syn, Döv, Hörsel, Arbetsförmedlingen
Presentation kommer!

Att möta och behandla trauma i exil

Föredragande: Nils Hintze, Röda Korset
Presentationen hittar du här!

Universell utformning – ett designperspektiv

Föredragande: Per-Olof Hedvall, Certec
Presentationen kommer!

Workshop 2: Möt eleven där eleven är. Rusta och förbered tidigt både elev och företag inför mötet på arbetsmarknaden.

Föredragande: Mia Christenson, SIUS Arbetsförmedlingen
Presentation kommer!

Workshop 2: Aspergers syndrom – ett inifrånperspektiv

Föredragande: Paula Tilli
Presentation kommer!

Workshop 2: Hur stöttar vi personer med Bipolaritet & Borderline mot arbete? Ett IPS-samarbete mellan Activa och DBT-enheten/Affektiv Mottagning

Föredragande: Mats Wickholm & Malin Toftgård, Activa
Presentationen hittar du här!

DAG 2

Jobbspesialisten som balansekunstner mellom makt og hjelp

Föredragande: Tonje Sannes, Jobbspecialist, Personalpartner AS
Presentationen hittar du här!

Förflytta normer – Se kompetensen

Föredragande: Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen
Presentation kommer!

Full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och jämlikhet i levnadsvillkor

Föredragande: Else-Marie Brisenhorn, Myndigheten för delaktighet)
Presentationen hittar ni här!

När vi får oväntat besök

Föredragande: Jeanette Ohlsson, Jeanettes mänskliga möten
Presentationen hittar ni här!

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm