SFSEs verksamhet

Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) verkar för att samla och sprida kunskaper om metoden Supported Employment, IPS och Supported Education. SFSE skall även verka för att att främja användningen och utvecklingen inom arbetslivet samt social verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete mellan årsmötena.

Detta innebär:

  • vidga Supported Employments användningsområden
    inspirera genom att arrangera och informera om givande konferenser och utbildningar i landet
  • ge förutsättningar till bildande av nätverk
  • att bedriva ett erfarenhetsutbyte och hämta in kunskaper som gynnar funktionsnedsattas väg till ett värdigt liv
  • fortsatt utveckling av hemsidan för spridning av kunskaper
  • att följa det internationella arbetet genom att vara representerad vid Europeiska föreningen för Supported Employment

Här finns Flyer med information om föreningen att ladda ner.

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm