Registrering av personuppgifter

SFSE ansvarar för hanteringen av personuppgifter i denna anmälan och för att uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi registrerar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot deltagarna. Personuppgifterna används exempelvis för att administrera anmälan, spara deltagarlistor i vårt system, fakturera, informera om utbildning/ konferenser, följa upp samt för marknadsföringsändamål. SFSE säljer inte vidare några personuppgifter till tredje part. Om du önskar uppdatera, rätta eller ta bort adressuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@sfse.se

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm