Vi hoppas att ni trots de rådande tiderna med virus och dess konsekvenser mår bra. Ingen kunde väl ens ana att vi skulle komma att befinna oss i en situation som denna för några månader sedan.

Tyvärr måste vi av hänsyn till deltagare, praktikplatser och jobbcoacher ställa in årets Nationella jobbskuggarvecka (Vecka 20). Smittorisken är stor och kan komma att bli ännu värre längre fram. Vi följer Belgiens modell och flyttar den nationella jobbskuggarveckan till oktober, v 42. Har ni trots allt inbokad jobbskuggning under vecka 20 som fungerar för alla parter kan ni gå på den om ni själva bedömer det lämpligt!

Jobbskuggning innebär att en person som har funktionsnedsättning och/eller har behov av stöd i arbetslivet, får möjlighet att under en dag få nya erfarenheter och knyta kontakter på en önskad arbetsplats. Syftet med jobbskuggning är att uppmärksamma att alla har möjlighet att arbeta med rätt stöd, och att mångfald på en arbetsplats ökar kreativt och innovativt tänkande. Genom jobbskuggning vill vi åstadkomma attitydförändring och överbrygga fördomar mellan jobbsökande med stödbehov och arbetsgivare. Dessutom får arbetsgivare en liten försmak av vad Supported Employment innebär och vad modellen skulle kunna bidra med för deras del.

Årligen anordnas “International Job Shadow Day”. Denna dag infaller dock på lite olika datum i olika länder. SFSE stödjer dock initiativet och vill uppmuntra mycket aktivitet gällande jobbskuggning. Därför har vi beslutat att inför en nationell jobbskuggningsvecka.

Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) utmanar alla arbetsinriktade verksamheter att genomföra jobbskuggnings aktiviteter. 2020 kommer jobbskuggning att genomföras under vecka 42. Vi hoppas att alla kommer att skapa lite brus kring detta i massmedia och genom olika kanaler på sociala medier, så att våra verksamheter, arbetsgivare och förstås jobbsökande uppmärksammas under denna vecka. Dela gärna era aktiviteter på SFSEs facebooksida och Instagram med #sfsejobbskuggning.

Läs mer

Diplom Job shadow dayHär finner ni ett diplom som är fritt att använda efter jobbskuggningen.
Tidsplan för jobbskuggningHär hittar ni exempel på en tidsplan man kan följa när man deltar i jobbskuggning.
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm