Kallelse till (extra)årsmöte för Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) 2023

Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Svenska Föreningen för Supported Employment till extra årsmöte. Mötet kommer att ske digitalt via länk. Anmäl ditt deltagande på mötet, och om du avser att delta fysiskt eller digitalt, senast den 25 april till johanna.thagemark@huddinge.se

 

Dag och tid: Torsdagen den 27 april kl. 15.00-16.00

Plats: Möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

 

Till kallelse bifogas:

Föredragningslista

Välkomna!

Styrelsen

 

Föredragningslista

 1. Det extra årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor
 12. Det extra årsmötets avslutande


Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm