Konferens 2016

Den 9-10 mars ägde SFSEs årliga konferens rum i Sundsvall. Det landade i två mycket inspirerande och utvecklande dagar som med säkerhet har skapat frågor, tankar och engagemang bland alla oss som arbetar med Supported Employment, IPS och Supported Education.

Att förlägga konferensen mer eller mindre mitt i Sverige visade sig vara en fantastiskt bra idé eftersom hela 170 personer fanns med bland konferensens besökare. SFSEs styrelse är mycket glada och tacksamma övar att så många vill ta del av konferensen och bidra med viktiga tankar, frågor och presentationer.

Om du av någon anledning inte var med på årets konferens eller vill ta del av material från olika presentationer så gör du det här!

En utvärdering kommer skickas ut till alla besökare av årets konferens. Om du inte har fått denna enkät i början av vecka 11 ber vi dig kontakta samuel.lofgren (at) sfse.se

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm