SFSEs årliga konferenser

Svenska Föreningen för Supported Employment anordnar årligen en nationell konferens med ambitionen att samla olika organisationer, företag och myndigheter som arbetar med eller är nyfikna på metoden Supported Employment. Syftet är att de som arbetar med Supported Employment skall ges ett naturligt forum för att mötas och diskutera. Vi ser det som betydelsefullt att metodarbetet hålls levande, utvecklas och granskas. Dessutom ser vi gärna att olika verksamheter och projekt får möjlighet att dela och sprida sina erfarenheter av att arbeta med Supported Employment.

Konferensverksamheten har varit en betydelsefull del i föreningens arbete i närmare 10 år. Med åren har konferensen utvecklats till ett forum där stora delar av landet är representerat, dessutom med vissa inslag från organisationer i våra närmaste grannländer.

Vanligen arrangeras konferenserna årligen på våren. Håll utkik på denna webbplats för att veta när nästa konferens arrangeras och för att läsa om tidigare konferenser.

Utöver den stora årliga konferensen arrangerar föreningen även nätverksträffar för medlemmar och intresserade som ett forum där man tillsammans kan arbeta med och samtala kring metoden Supported Employment. Här finns mer information om nätverksträffar!

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm