Angelägna Möten

Nedan kan du se innehållet i konferensen, du kan även ladda ner inbjudan med program och information genom länken nedan.

Programmet är mer eller mindre spikat, men SFSE förbehåller sig för eventuella ändringar som föreningen inte kan råda över.

Program den 11:e april

 • 08.30-09.30

  Registrering med kaffe

 • 09.30-09.55

  Inledning av konferensen (Bertil Johansson

 • 10.00-11.30

  Att möta och behandla trauma i exil (Nils Hintze, Röda Korset)

 • 11.30-12.30

  Universell utformning - ett designperspektiv (Per-Olof Hedvall, Certec)

 • 12.30-13.30

  Lunch

 • 13.30-14.30

  Workshop pass 1

 • A.

  Det angelägna bemötandet - vad är viktigt för dem vi ska stödja? (Johanna Gustafsson, Örebro Uniresitet)

 • B.

  Feedbackinformerat arbete i Supported Employment (Patrik Ulander, MISA)

 • C.

  Kommunikation och bemötande – Inkludering på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer inom Syn Döv Hörsel (SIUS från enheten Syn, Döv, Hörsel, Arbetsförmedlingen)

 • 14.30-15.00

  Fika

 • 15.00-16.00

  Workshop pass 2

 • A.

  Möt eleven där eleven är. Rusta och förbered tidigt både elev och företag inför mötet på arbetsmarknaden. (Mia Christenson, SIUS Arbetsförmedlingen)

 • B.

  Aspergers syndrom – ett inifrånperspektiv (Paula Tilli)

 • C.

  Hur stöttar vi personer med Bipolaritet & Borderline mot arbete? Ett IPS-samarbete mellan Activa och DBT-enheten/Affektiv Mottagning (Mats Wickholm & Malin Toftgård, Activa)

 • 17.00-18.00

  Årsmöte SFSE

 • 19.00

  Konferensmiddag

Program den 12:e april

 • 08.25-08.30

  Inledning av dag 2

 • 08.30-09.30

  Jobbspesialisten som balansekunstner mellom makt og hjelp (Tonje Sannes, Jobbspecialist, Personalpartner AS)

 • 09.30-10.00

  Förflytta normer - Se kompetensen (Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen)

 • 10.00-10.30

  Fika

 • 10.30-11.00

  Presentationstext saknas (Else-Marie Brisenhorn, Myndigheten för delaktighet)

 • 11.00-12.00

  Panelsamtal om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning (Johanna Gustafsson, David Rosenberg/Ulrika Beijerholm & Bengt Eklund)

 • 12.00-13.00

  Lunch

 • 13.00-15.00

  När vi får oväntat besök (Jeanette Ohlsson, Jeanettes mänskliga möten)

 • 15.00

  Fika och avslut

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm