Supported education

Stöd i studier

Supported Education, kan på svenska översättas med ”stöd i studier”. Det är en psykiatrisk rehabiliteringsmetod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan och som vill lyckas med sina studier. Metoden skapades för personer med psykisk funktionsnedsättning, men kan även vara till hjälp för personer som inte har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Här hittar ni SECiSos verktygslåda i form av boken Verktygslåda Supported Education. Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att stötta studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier. Boken är ett resultat av 2,5 års transnationellt projektarbete med SECiSo och målgruppen för boken är främst akademiker och praktiker.

Verktygslåda – Seciso

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm