Konferens 2022

Den 23 Mars 2022

9.00 SFSE – Välkomna till 2022 års konferens

  • Bertil Johansson Ordförande SFSE
  • Presentation styrelsen
  • Föreningens arbete

09.25-10.10 Tim Greneby, fritidschef & Senthil James, vaktmästare Kumla kommun ”från kriminell till hederlig arbetare”.

10.10-10.20 Breakoutroom

PAUS

10.30-11.20 BIP, Samuel Grahn

Den danska BIP-forskningen i en svensk kontext. Samordningsförbundet i Halland påbörjade en
implementering av den danska BIP-forskningen för två år sedan.
Vad säger denna forskning vara verksamt för att få deltagare i arbete/studier?
Vi får ta del av deras erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar.

11.20 SEQF, Så har vi kommit igång med kvalitetsarbetet,

Misa & Activa berättar

12.00 LUNCH

13.00-13.30 Samordnare och studiecoach Anna Lindström samt deltagare Amanda Bodin, Uppsala Kommun

Anna berättar om deras etablering av Supported Education samt Amanda ger oss en inblick i deltagarperspektivet.

13.30-14.00 Mia Moen, Metodutvecklare och utbildare i  Jämställd Etablering och Magnus Rödin, delprojektledare och forskare i  Jämställd Etablering 

ESF-projekt Jämställd etablering var ett nationellt ESF-projekt och en del av Arbetsförmedlingens arbete med att höja sysselsättningsgraden främst för utrikesfödda kvinnor. Det startade hösten 2018 och var ett arbetsmarknadsprojekt utformat som en effektutvärderingsstudie.

14.00 PAUS (10 min)

14.10-14.30 Firas Wakkas & Mr. Taher, E-cirkeln – Supported Employment Enhaced Design. (Presentation på engelska).

14.30-15.00 Johanna Kagerup ,Vikten av självledarskap för att bibehålla energi och motivation

Johanna är föreläsare, utbildare och coach inom stresshantering, arbetsmiljö och det personliga ledarskapet. Hennes föreläsningar och utbildningar ger konkreta verktyg som möter arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2015:4).

Johanna äger och driver JK- personalutveckling vars målsättning är att främja den psykosociala hälsan på arbetsplatser, att få människor att prestera på toppen av sin förmåga och samtidigt må bra i dagens krävande samhälle.

 

 

15.30-16.30  SFSE  Styrelsemöte 

Föreläsares presentationer:

  • Tim Greneby, fritidschef & Senthil James, vaktmästare Kumla kommun ”från kriminell till hederlig arbetare”

Tim och Senthil

  • BIP, Samuel Grahn

BIP SFSE 220323

  • Samordnare och studiecoach Anna Lindström samt deltagare Amanda Bodin, Uppsala Kommun

 

  • Mia Moen, Metodutvecklare och utbildare i  Jämställd Etablering och Magnus Rödin, delprojektledare och forskare

SFSE Konferens Jämställd etablering

  • Firas Wakkas & Mr. Taher, E-cirkeln – Supported Employment Enhaced Design.

SEED_Presentation

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm