Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) är en evidensbaserad version av SE. IPS är en standardiserad och manualbaserad form av metoden. Metoden kom till som en behandlingsmetod för personer med psykisk funktionsnedsättning. IPS har dock visat sig tillämpbar som metod även för personer med annan funktionsnedsättning, eller som har en utsatt eller missgynnad situation, så att de kan få/ återgå till, och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

I metoden bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i förväg. Istället poängterar man inom både SE och IPS vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet.

För att kunna kvalitetssäkra IPS-arbetet följer man en programtrohetsskala som anger de viktigaste beståndsdelarna i metoden. Med hjälp av skalan kan man bedöma i vilken utsträckning en enskild verksamhet följer normerna och riktlinjerna för modellen. Forskning visar att verksamheter med hög trohet till modellen är effektivare, och har visat sig ha fler personer som är anställda på öppna arbetsmarknaden, än verksamheter med låg programtrohet. Man kan jämföra programtrohetsskalan med en vägkarta eller kompass, som pekar ut riktningen för att hjälpa personerna att lyckas.

IPS-modellen bygger på följande åtta nyckelprinciper:

  • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • Man börjar söka efter arbete så snart individen uttryckt en önskan att arbeta.
  • Alla som vill arbeta kan delta.
  • Individens egna val, intressen och önskemål styr innehållet i insatsen.
  • Stödet är individanpassat och ges så länge det behövs.
  • Rehabiliteringen är en integrerad del av den psykiatriska vården och stödet.
  • Individen får rådgivning i ekonomi och försörjning i ett tidigt skede.
  • Arbetsspecialisten bygger relationer med arbetsgivarna och rekryterar arbetstillfällen.
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm