SEQF

SEQF -Supported Employment Quality Framework

SEQF är en sammanslagning av olika erkända kvalitetssystem samt Supported employment modellen och principerna i SE.

SEQF utgår från en egen utvärdering av verksamheten.

Supported employment är ett relativt nytt kvalitetsverktyg som kom till genom ett 2 årigt projekt 2017-2019 (erasmus +) Belgien -SUEM, Norge – SENO, Irland – IASE, Storbritannien – BASE, Spanien – EMPLEA, EUSE

För att nå målet av en god kvalitet i sin verksamhet är det av största vikt att alla anställda känner sig delaktiga i styrningen av kvaliteten. Men för att lyckas implementera kvalitetsverktyget är ledningens engagemang ett av de viktigaste kriterierna.

 • EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management)
 • EQUASS Assurance (Europena quality in social services)
 • ESF Flanders Quality model

Quality Standards (EUSE/BASE)

SEQF 9 kvalitetsområden

 1. Ledning
 2. Strategi
 3. Personalledning
 4. Partnerskap & resurser
 5. Produkter, tjänster & processer
 6. Brukarresultat
 7. Anställdas resultat
 8. Samhällsresultat
 9. Företagets resultat

Dessa bedöms på en likertskala mellan 1-5 där 5 är högsta poäng.

Innan man kan nå en högre poäng måste man ha bevisat att man klarat av det föregående kriteriet.

Supported Employment-organisationer har en ledning som stöder principerna och värderingarna bakom Supported Employment.

Supported Employment-organisationer tillämpar sin mission och vision genom att utveckla en strategisk plan med mål på kort, medellång och lång sikt som bygger på intressenternas behov och förväntningar, den yttre miljön och den inre kapaciteten.

Supported Employment-organisationer rekryterar, utvecklar och värdesätter sina medarbetare i syfte att tillhandahålla de fem stegen i Supported Employment.

Supported Employment-organisationer definierar och hanterar sina partnerskap och resurser för att uppnå Supported Employment-målen enligt definitionen i organisationens strategi.

Supported Employmentmodellen består av fem steg som utformas, styrs och omsätts i produkter, tjänster och rutiner.

Klienterna får en bra service som uppfyller deras förväntningar.

Personalen känner sig kapabel, stöttad och uppskattad av sin organisation.

Organisationen agerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Organisationen uppnår och upprätthåller förväntade resultat.

 

Materialet kommer med två böcker där den ena boken är en guide och den andra ett verktyg för självbedömning (Växande och utveckling)

Materialet kan beställas från vår info mail (info@sfse.se eller genom kontaktformuläret)

Kostnad:

Medlemmar: 400 SEK, frakt tillkommer

Icke medlemmar: 700 SEK, frakt tillkommer

 

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm