Projekt Digital sökandeanalys/SIUS

Projekt Digital sökandeanalys SFSE

Projekt Digital sökandeanalys/SIUS

Som SIUS-konsulenter upplever vi att Arbetsförmedlingen idag inte har möjlighet att erbjuda alla arbetssökande lika förutsättningar att ta del av våra tjänster. En sådan grupp är unga med psykisk ohälsa där den psykiatriska diagnosen/-erna medför en nedsättning av arbetsförmågan.

Vi vill genom vårt projekt nå denna målgrupp då det idag inte finns något kvalitetssäkrat sätt att inkludera dem. Eftersom de flesta ungdomar är vana att använda sig av den digitala tekniken och har lätt för att ta till sig nyheter inom området, ersätter vi fysiska möten med digitala möten. Projektet ingår i Arbetsförmedlingens kampanj Se kompetensen

Digitaliseringen sker främst i steg 1 i metoden Sup-ported Employment, sökandeanalysen, där vi tar fram ett alternativt arbetssätt att fånga upp målgruppen som är inskrivna på Arbetsförmedlingen samti-digt som vi tar tillvara på ungdomarnas digitala aktivitet – både de som är teknikkunniga och att underlätta för de som är teknikkunniga, men som har svårt för enskilda fysiska möten och gruppmöten på Arbetsförmedlingen. Detta för att utjämna förutsättningarna att fullt ut ta del av det extra stöd som SIUS-metoden erbjuder.

En tanke är att vi tillsammans med de ungdomar, som klarar och vill, iordningsställer ett digitalt marknadsföringsmaterial/digital profil som de själva kan lägga upp på sociala medier.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Annika Alvarsson Geyue Volt

010-486 02 90 010- 487 31 03

SIUS-konsulenter Arbetsförmedlingen Eskilstuna

 Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm