Artiklar

Forskning

 

Forskning runt intellektuell funktionsnedsättning och arbete hittas hos Forte.

KFI Rapport Västsverige Bristande samordning

Antonson, Sivert (2002): Stödets betydelse – Supported Employment – i kampen för arbete och att bryta utsatthet. Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket.

Hernes, Stiles, Bollingmo. (1996): Vägen till arbete. Johansson & Skyttmo Förlag.

Powel, T.H. m.fl. (1991): Supported Employment. Providing Integrated Employment Opportunities for Persons with Disabilities. Kap. 3 s. 19-28. Longman Publishing Group. N.Y.

Stortiagsmelding nr 35 (1994-95). Välfärdspropsitionen.

Isakssen, S. (1993): Omstilling av arbeidsmarkedsbedrifter. I Fossestøl, K & Spjelkavik, Ø.: Forskning på attføring. Arbetsforskningsinstitutet notatserie 2/93.

Blystad, R. & Spjelkavik, Ø. (1994): Arbeid med Bistand. Erfaringer fra 2 års førsøksvirksomhet. Notat 8/94. Arbetsforskningsinstitutet, Oslo.

Helle, K.M. (1989): Nye trekk i attføringsarbeidet. Rapport nr 1/89. Arbetsforskningsinstitutet, Oslo.

Ford, M. (1994): Attføring till arbeid? En oppfølgningsundersøkelse på yrkesmessig attføring. INAS, Oslo.

Bollingmo & Stiles 1994: Arbeidsgiveres erfaring med arbeid med Bistand. Opublicerat manuskript. Högskolan i Akershus.

Arbetsmarknadsstyrelsen (1994): Yrkesrettet attføring. Rundskriv om saksbehandling og samarbeidsrutiner.

Bollingmo, G. (1993): Tillrettelegging arbeid. Kunnskap, kompetanse, og erfaring med opplaering og tillrettelegging av arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming. Slutrapport i projektet Tilpasset Sysselsetting. Högskolan i Akershus, vårdutbildningen.

Szymanski. E.M. m.fl.(1992): Career development and adjustment of persons with disabilities: Theoretical perspectives and implications for transition. I Rusch, F.R. m.fl. (1992): Transition from school to adult life. Models, linkages and policy. Sycamore Publishing company. N.Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm