Historik över SFSE

Redan i början av 1990-talet väcktes intresset för Supported Employment som en metod att få fler personer ut i arbete och sysselsättning. Flera organisationer, såväl statliga, kommunala som privata, gjorde studieresor till USA för att inhämta kunskaper om metoden, och man utredde förutsättningarna för att tillämpa metoden i Sverige. En stor aktör blev Arbetsmarknadsverket som 1993 startade ett försöksprojekt, SIUS (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd). Projektet övergick 1998 till att bli en permanent ordinarie verksamhet inom Arbetsförmedlingen.

Initiativtagare till föreningen var Barbro Tuvesson, Skövde och Lars Jacobsson, Sollentuna. De deltog i EUSE:s första konferens i Rotterdam 1994, och påbörjade då arbetet med att bilda en nationell förening i Sverige. 1995 bildades SFSE och syftet med föreningen var dels att sprida kännedom om Supported Employment som metod, och dels att arbeta för att etablera metoden som ett arbetssätt för att få fler personer ut i arbete och meningsfull sysselsättning.

1997 blev föreningen medlem i EUSE (European Union of Supported Employment) som arbetar med gemensamma Europafrågor när det gäller Supported Employment.

1998 hade SFSE sitt första konferens, i Sollentuna. Därefter har föreningen arrangerat en konferens varje år:

1999 i Botkyrka, 2000 i Göteborg, 2001 i Örebro, 2002 i Helsingborg, 2003 i Gävle, 2005 i Hudiksvall, 2006 i Nässjö och 2007 i Norrköping.

I samband med den första konferensen, 1998, höll föreningen sitt första årsmöte. Till ordförande valdes Barbro Tuvesson. Övriga i styrelsen var
Bengt Eklund, Jonstorp
Agne Grew, Bollnäs
Lars Jacobsson, Sollentuna
Keijo Tuhti, Fagersta

Föreningen har haft följande ordförande:
Barbro Tuvesson 1998-1999
Agneta Stål, Örebro1999-2002
Ilva Moen, Tyresö 2002-2004
Mimmi Darbo, Järfälla 2004-

Föreningen har sedan 1999 representation i EUSE:s exekutiva kommitté. Bengt Eklund valdes då in som representant. 2007 valdes han till vice president i EUSE.

2004 stod föreningen som arrangör av en nordisk konferens i Sollentuna.

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm