Supported Education

Samhället kräver idag en allt högre utbildning för att man skall få ett arbete. Bland annat finns ett nationellt mål att 45-50% per årskull skall ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder.6 2009 kom diskrimineringslagen där högskolan uppmanades att verka för lika rättigheter och tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning. Idag har endast 27 % av personer med funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning jämfört med 42 % av den övriga befolkningen7.

Supported Education (SEd) är en metod, som utifrån en välja, få och behålla-modell erbjuder individuellt stöd till att lyckas med studier genom en särskilt utbildad coach. Metoden, som fokuserar på individens styrkor och resurser, stödjer karriärutveckling för bättre långsiktiga arbetsmöjligheter.

SEd kommer ursprungligen från USA, och det finns flera varianter. Den målgrupp som metoden kom till för var personer med psykisk ohälsa. Idag har målgruppen breddats och innefattar t ex också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kännetecknande är, förutom ovanstående, att stödet ges i vanlig studiemiljö, att man samverkar mellan utbildningsaktörer och stödfunktioner, att ekonomisk rådgivning ingår och att man får stöd vad gäller vägledning, planering och karriärcoaching liksom stöd även utanför skolan.

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm