Metodarbete

Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE) verkar för spridning och kvalitetssäkring av Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). SFSEs uppfattning är att metodgrenarna i grunden vilar på gemensamma värderingar och förhållningssätt.

SFSEs styrelse består av ett antal metodexperter, vilka har goda teoretiska kunskaper och/eller lång praktisk erfarenhet inom området.

SFSEs styrelse har medverkat i att ta fram och beskriva SE-metoden genom skriften ”Europeiska Unionen för Supported Employment – Verktygslåda”. Denna finns även uppdaterad som ”Europeiska Unionen för Supported Employment – Verktygslåda för mångfald.”

Föreningen verkar för kvalitetssäkring, t ex genom att bevaka pågående forskning och genom att sprida kunskap om metoden.

I menyn följer föreningens grundläggande beskrivningar av respektive metodgren.

Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm