Styrelsen

Styrelsen till SFSE väljs årligen på årsmötet. Valberedningen har kontinuerligt haft en ambition att olika samhällssegment och verksamhetstyper skall finnas representerade i styrelsen för att bidra till bredd i styrelsens arbete. Därför finns representanter för privat, offentlig och ideell sektor.

Styrelsen träffas 4-5 tillfällen varje år. Detta kompletteras med telefonmöten. Inom styrelsen finns även representation i internationella projekt och andra nätverk som knyter an till föreningens arbete.

Nedan följer en presentation av nuvarande styrelse:

8110daaff5

Bertil Johansson

Ordförande
Bertil Johansson har arbetat i SFSE:s styrelse i 13 år. Han är även Vice president i EUSE sedan 2011. Genom det uppdraget har han tillgång till ett internationellt nätverk av intresse. I sitt ordinarie arbete verkar han som enhetschef i utbildningsenheten på Stiftelsen Activa i Örebro. Bertil har 20 års erfarenhet av arbete med Supported Employment. Han har även arbetat som SIUS-konsulent en kortare tid. Bertil ser gärna att föreningen verkar för att fler använder sig av metoden Supported Employment och IPS vilket ökar funktionsnedsattas möjligheter till arbete väsentligt. Utvecklingen av metoden är också en viktig del föreningen bör arbeta för.
b1df612025

Bengt Eklund

Sekreterare
Bengt har suttit i styrelsen för SFSE i 10 år och har även en historia som engagerad i det internationella arbetet i EUSE. Till vardags arbetar Bengt som sakansvarig för Arbetsförmedlingens SIUS-verksamhet, vilket är Supported Employment i Arbetsförmedlingens regi.
a1344925b7

Pernille Brabrand

Ledamot
Pernille valdes in i styrelsen våren 2018. Hon arbetar som processledare i Helsingborg stad och har sedan 2012 drivit IPS-verksamheten Jobb på sikt. Pernille har erfarenhet av IPS-metodutveckling, handledning och samverkan.
14c33f4892

Annette Jönnervik Holmblad

Ledamot
Annette valdes in i styrelsen våren 2018. Annette jobbar till vardags som Jobbcoach och verksamhetsinriktningsstöd inom Jobb & Utbildning på Nytida Resursteamet i Stockholm. Hon har flera års erfarenhet av arbete med metoden Supported employment. Hon har arbetat som arbetshandledare i 9 år inom kommunal verksamhet och 3 år som jobbcoach i privat verksamhet. Har under senaste året jobbat med SE-metodutveckling inom daglig verksamhet.
c164baed34

Stina Asp

Kassör
Stina valdes in i styrelsen våren 2017, och arbetar till vardags på Stiftelsen Activa som enhetschef. År 2011 började Stina arbeta som arbetskonsulent och har sedan dess arbetat med Supported Employment.
b73cd1e645

Marianne Merin

Ledamot
Marianne sitter i styrelsen för SFSE sedan 2015. Marianne har dryga 15 års erfarenhet av arbetet med metoden Supported Employment, och har arbetat som så väl arbetskonsulent, som med metodutveckling och projektledning framförallt inom daglig verksamhet och sysselsättning i Partille kommun. Idag arbetar Marianne som utvecklingsledare inom Vård och omsorgsförvaltningen.

Andreas Nyhlén

Ledamot
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm