Styrelsen

Styrelsen till SFSE väljs årligen på årsmötet. Valberedningen har kontinuerligt haft en ambition att olika samhällssegment och verksamhetstyper skall finnas representerade i styrelsen för att bidra till bredd i styrelsens arbete. Därför finns representanter för privat, offentlig och ideell sektor.

Styrelsen träffas 4-5 tillfällen varje år. Detta kompletteras med telefonmöten. Inom styrelsen finns även representation i internationella projekt och andra nätverk som knyter an till föreningens arbete.

Nedan följer en presentation av nuvarande styrelse:

8110daaff5

Bertil Johansson

Ordförande
Bertil Johansson har arbetat i SFSE:s styrelse i 13 år. Han är även Vice president i EUSE sedan 2011. Genom det uppdraget har han tillgång till ett internationellt nätverk av intresse. I sitt ordinarie arbete verkar han som enhetschef i utbildningsenheten på Stiftelsen Activa i Örebro. Bertil har 20 års erfarenhet av arbete med Supported Employment. Han har även arbetat som SIUS-konsulent en kortare tid. Bertil ser gärna att föreningen verkar för att fler använder sig av metoden Supported Employment och IPS vilket ökar funktionsnedsattas möjligheter till arbete väsentligt. Utvecklingen av metoden är också en viktig del föreningen bör arbeta för.
a1344925b7

Pernille Brabrand

Ledamot
Pernille valdes in i styrelsen våren 2018. Hon arbetar som processledare i Helsingborg stad och har sedan 2012 drivit IPS-verksamheten Jobb på sikt. Pernille har erfarenhet av IPS-metodutveckling, handledning och samverkan.
14c33f4892

Annette Jönnervik Holmblad

Ledamot
Annette valdes in i styrelsen våren 2018. Annette jobbar till vardags som Jobbcoach och verksamhetsinriktningsstöd inom Jobb & Utbildning på Nytida Resursteamet i Stockholm. Hon har flera års erfarenhet av arbete med metoden Supported employment. Hon har arbetat som arbetshandledare i 9 år inom kommunal verksamhet och 3 år som jobbcoach i privat verksamhet. Har under senaste året jobbat med SE-metodutveckling inom daglig verksamhet.
c164baed34

Stina Asp

Kassör
Stina valdes in i styrelsen våren 2017, och arbetar till vardags på Stiftelsen Activa som enhetschef. År 2011 började Stina arbeta som arbetskonsulent och har sedan dess arbetat med Supported Employment.
Kia

Ann-Cathrine "Kia" Kanon

Ledamot
Kia valdes in i styrelsen våren-19. Hon arbetar som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen/Avdelningen Rehabilitering till Arbete /Syn-Döv-Hörsel Nord och har sitt kontor i Umeå. Kia har jobbat med SE-metoden i 18 år och är kontaktperson för metodgrupp inom SIUS-Syn-Döv-Hörsel i Sverige. Hon har även under ett flertal år jobbat som utbildningsledare och utbildat SIUS konsulenter på Arbetsförmedlingen.
b73cd1e645

Marianne Merin

Sekreterare
Marianne sitter i styrelsen för SFSE sedan 2015. Marianne har dryga 15 års erfarenhet av arbetet med metoden Supported Employment, och har arbetat som så väl arbetskonsulent, som med metodutveckling och projektledning framförallt inom daglig verksamhet och sysselsättning i Partille kommun. Idag arbetar Marianne som utvecklingsledare inom Vård och omsorgsförvaltningen.
andreas profilbild - Kopia

Andreas Nyhlén

Ledamot
Andreas har suttit i styrelsen sedan våren 2017. Till vardags är han sedan 2010 enhetschef för en enhet inom Misa som tillämpar Supported Employment inom ramen för daglig verksamhet. Han har tidigare utbildat tillhört Misa kompetens och utbildat inom metoden och också själv jobbat som arbetskonsulent i fyra år.
Amir

Amir Noajnas

Ledamot
Amir valdes in våren 2019. Amir har arbetat under flera år som Arbetskonsulent på Misa AB utifrån metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Han har utbildat sig i Supported Employment och Supported Education i Sverige. IPS-utbildningen gjordes via Dartmouth Psychiatric Research Center. Amir har en bakgrund som idrottslärare och legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Amir arbetade under fem år i skolan med elever som hade anpassad skolgång, elever med diagnoser samt inlärningsvariationer. Han har erfarenhet av att arbeta i olika projekt, bland annat som handledare för elever som varit i behov av anpassat stöd vid verksamhetsförlagt lärande. Som tidigare egen företagare anställde Amir personer med funktionsnedsättningar. Han vill bidra med erfarenheter och tankar från personer som arbetar "på golvet" med SE, så att föreningen ska kunna hålla sig uppdaterade gällande möjligheter, utmaningar och problem. Hans ambition är också att bidra med samverkan till näringslivet och arbetsgivare, något som är en återkommande och ständigt aktuell nyckel.
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm