Styrelsen

Styrelsen till SFSE väljs årligen på årsmötet. Valberedningen har kontinuerligt haft en ambition att olika samhällssegment och verksamhetstyper skall finnas representerade i styrelsen för att bidra till bredd i styrelsens arbete. Därför finns representanter för privat, offentlig och ideell sektor.

Styrelsen träffas 4-5 tillfällen varje år. Detta kompletteras med telefonmöten. Inom styrelsen finns även representation i internationella projekt och andra nätverk som knyter an till föreningens arbete.

Nedan följer en presentation av nuvarande styrelse:

Johanna 2

Johanna Thagemark

Ordförande
Johanna Thagemark valdes in som ordförande i styrelsen våren 2022. Jag är till vardags anställd som projektledare på Samordningsförbundet Stockholms stad. Jag har under lång tid arbetat för att personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma ut i arbete, framförallt i samverkan med olika offentliga aktörer, men även i samarbete mellan privata aktörer och civilsamhället. Jag har tidigare varit projektledare för en nationell effektutvärdering där fler än 1000 personer deltog. I den forskningsstudien fann vi evidens för att Supported Employment är en effektiv metod för att stötta unga med aktivitetsersättning ut i arbete. I och med det stärktes mitt personliga intresse och engagemang för att metoden Supported Employment ska erbjudas till så många som möjligt för att ge ökade chanser för inkludering på arbetsmarknaden. Jag har sett på nära håll vad det kan bidra till för enskilda personer men också för en inkluderande arbetsmarknad i stort. Jag brinner för att forskning ska vara så tillgänglig som möjligt och kunna omsättas i praktiken i det dagliga arbetet och vill gärna bidra till dialog om hur det kan låta sig göras. Jag känner mig väldigt hedrad över att ha valts som ordförande i föreningen och har som ambition att bidra till att föreningen långsiktigt utvecklas i linje med medlemmarnas önskemål.
Nette

Annette Jönnervik Holmblad

Ledamot
Annette valdes in i styrelsen våren 2018. Annette jobbar till vardags som utbildare på Stiftelsen Activa i Örebro. Har tidigare jobbat som Jobbcoach och verksamhetsinriktningsstöd inom Jobb & Utbildning på Nytida Resursteamet i Stockholm. Hon har flera års erfarenhet av arbete med metoden Supported employment. Hon har arbetat som arbetshandledare i 9 år inom kommunal verksamhet och 4 år som jobbcoach i privat verksamhet. Har under senaste åren även jobbat med SE-metodutveckling inom daglig verksamhet.
Stina

Stina Asp

Kassör
Stina valdes in i styrelsen våren 2017, och arbetar till vardags på Stiftelsen Activa som enhetschef. År 2011 började Stina arbeta som arbetskonsulent och har sedan dess arbetat med Supported Employment.
Kia

Ann-Cathrine "Kia" Kanon

Ledamot
Kia valdes in i styrelsen våren-19. Hon arbetar som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen/Avdelningen Rehabilitering till Arbete /Syn-Döv-Hörsel Nord och har sitt kontor i Umeå. Kia har jobbat med SE-metoden i 18 år och är kontaktperson för metodgrupp inom SIUS-Syn-Döv-Hörsel i Sverige. Hon har även under ett flertal år jobbat som utbildningsledare och utbildat SIUS konsulenter på Arbetsförmedlingen.
Psyklyftet (2)

Elisabeth Espling Ek

Ledamot
Elisabeth valdes in i styrelsen våren 2020. Arbetskonsulent från Kungsbacka som utbildade sig till idrottspedagog på 90 talet. Jobbade 10 år i kriminalvården på Högsboanstalten med allt möjligt men roligast var att jobba med sysselsättningen på anstalten. Jobbade sen som resurs till barn med speciella behov och på fritids i 5 år på en skola och nu 10 år som arbetskonsulent med personer som tillhör psykiatrin. Det roligaste med mitt jobb är att se människor växa utifrån sin egen förmåga och in ge hopp om att det går! Är bra på att samverka och vill sprida kunskap om vår målgrupp och information om bemötande gentemot vår målgrupp. Bor och jobbar i Kungsbacka kommun med man, 2 handbollsspelande döttrar 19 och 17 år och en hund. Tränar cross fit och gillar att umgås med vänner och åker gärna skidor i alperna på vintern. Jobbar extra som massör!
andreas profilbild - Kopia

Andreas Nyhlén

Ledamot
Andreas har suttit i styrelsen sedan våren 2017. Till vardags är han sedan 2010 enhetschef för en enhet inom Misa som tillämpar Supported Employment inom ramen för daglig verksamhet. Han har tidigare utbildat tillhört Misa kompetens och utbildat inom metoden och också själv jobbat som arbetskonsulent i fyra år.
Johanna1

Johanna von Porat

Ledamot
Johanna valdes in i styrelsen 2022. Hon har sedan 10 år tillbaka arbetat med människor i utanförskap. Dessa arbetsplatser har varit Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad och Staffanstorps kommun. Till största del av arbete har handlat om att vägleda människor framåt mot nya inriktningar. Nuvarande anställning är som arbetsmarknadssekreterare på Ung Malmö. Johanna har ett stort intresse av metoder och hur du kan använda dessa med människor som befinner sig i utanförskap och hur de kan hjälpa till i det dagliga arbetet. </p> <p>
Amir

Amir Noajnas

Sekreterare
Amir valdes in våren 2019. Amir har arbetat under flera år som Arbetskonsulent på Misa AB utifrån metoderna Supported Employment, IPS och Supported Education. Han har utbildat sig i Supported Employment och Supported Education i Sverige. IPS-utbildningen gjordes via Dartmouth Psychiatric Research Center. Amir har en bakgrund som idrottslärare och legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Amir arbetade under fem år i skolan med elever som hade anpassad skolgång, elever med diagnoser samt inlärningsvariationer. Han har erfarenhet av att arbeta i olika projekt, bland annat som handledare för elever som varit i behov av anpassat stöd vid verksamhetsförlagt lärande. Som tidigare egen företagare anställde Amir personer med funktionsnedsättningar. Han vill bidra med erfarenheter och tankar från personer som arbetar "på golvet" med SE, så att föreningen ska kunna hålla sig uppdaterade gällande möjligheter, utmaningar och problem. Hans ambition är också att bidra med samverkan till näringslivet och arbetsgivare, något som är en återkommande och ständigt aktuell nyckel.
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm